ZOL Genk

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  In het ZOL is er een multidisciplinair ambulant revalidatieprogramma voor longpatiënten die er baat bij kunnen hebben. Patiënten kunnen bij ons terecht door verwijzing van de huisarts of specialist. Er zal eerst een intakegesprek plaatsvinden tezamen met een testing zodat beslist kan worden of de patiënt kan deelnemen aan het revalidatieprogramma.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  De frequentie van ons programma is 3x/week en dit gedurende drie maanden. Vervolgens verandert dit naar 2x/week gedurende 3 maanden. Nadien in geselecteerde gevallen kan een onderhoudsgroep 2x/week verder revalideren.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Terugbetaling verloopt via de RIZIV-regels. Eerst aan de K-nomenclatuur, vervolgens aan de M-nomenclatuur. Dit betekent dat patiënten die in aanmerking komen en bij ons starten te revalideren, het programma bijna volledig terugbetaald zullen krijgen.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  De huisarts of specialist dient de patiënt door te verwijzen naar Dr. Marc Daenen of Dr. David Ruttens van het ZOL. Verwijzing door huisarts of specialist nodig. Vervolgens zal er een testing en intakegesprek plaatsvinden. Op basis hiervan zal er beslist kunnen worden of de patiënt kan starten met revalideren.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug