ZOL Genk

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  In het ZOL is er een multidisciplinair ambulant revalidatieprogramma voor longpatiënten die er baat bij kunnen hebben. Patiënten kunnen bij ons terecht door verwijzing van de huisarts of specialist. Er zal eerst een intakegesprek plaatsvinden tezamen met een testing zodat beslist kan worden of de patiënt kan deelnemen aan het revalidatieprogramma.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  De frequentie van ons programma is 3x/week en dit gedurende drie maanden. Vervolgens verandert dit naar 2x/week gedurende 3 maanden. Nadien in geselecteerde gevallen kan een onderhoudsgroep 2x/week verder revalideren.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Terugbetaling verloopt via de RIZIV-regels. Eerst aan de K-nomenclatuur, vervolgens aan de M-nomenclatuur. Dit betekent dat patiënten die in aanmerking komen en bij ons starten te revalideren, het programma bijna volledig terugbetaald zullen krijgen.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  De huisarts of specialist dient de patiënt door te verwijzen naar Dr. Marc Daenen of Dr. David Ruttens van het ZOL. Verwijzing door huisarts of specialist nodig. Vervolgens zal er een testing en intakegesprek plaatsvinden. Op basis hiervan zal er beslist kunnen worden of de patiënt kan starten met revalideren.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner