ZNA Middelheim

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Aanbod van ambulante algemene longrevalidatie (alle indicaties behoudens patiënten louter voor autogene drainage (bv. mucovisidose). Aanwezigheid van een erkend respiratoir revalidatie-arts. Ons centrum is een frequente verwijzer voor patiënten in een longtransplantatietraject (doorgaans i.s.m. UZ Leuven). Hier is dus ruime ervaring aanwezig, ook in het traject na longtransplantatie. Tijdens revalidatie wordt er soms gebruik gemaakt van innovatieve technieken zoals niet-invasieve ventilatie tijdens inspanning. Alle patiënten worden regelmatig gemonitord naar vooruitgang en evt. aanpassing van de (inspannings)revalidatie.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  De duur is afhankelijk van het type pathologie en evolutie van de patiënt. Doorgaans is er mogelijkheid tot oefenmomenten 3 maal per week (tijdens vakantieperiodes is dit minder). Bij voorkeur komen patiënten minstens 2 keer per week.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Terugbetaling verloopt via fysische geneeskunde (fysisch geneesheer) conform de geijkte multidisciplinaire revalidatie nomenclatuur die beschikbaar is.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Dit verloopt via de pneumoloog (die het revalidatieschema bespreekt) en de artsen van fysische geneeskunde.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug