ZNA Middelheim

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Aanbod van ambulante algemene longrevalidatie (alle indicaties behoudens patiënten louter voor autogene drainage (bv. mucovisidose). Aanwezigheid van een erkend respiratoir revalidatie-arts. Ons centrum is een frequente verwijzer voor patiënten in een longtransplantatietraject (doorgaans i.s.m. UZ Leuven). Hier is dus ruime ervaring aanwezig, ook in het traject na longtransplantatie. Tijdens revalidatie wordt er soms gebruik gemaakt van innovatieve technieken zoals niet-invasieve ventilatie tijdens inspanning. Alle patiënten worden regelmatig gemonitord naar vooruitgang en evt. aanpassing van de (inspannings)revalidatie.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  De duur is afhankelijk van het type pathologie en evolutie van de patiënt. Doorgaans is er mogelijkheid tot oefenmomenten 3 maal per week (tijdens vakantieperiodes is dit minder). Bij voorkeur komen patiënten minstens 2 keer per week.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Terugbetaling verloopt via fysische geneeskunde (fysisch geneesheer) conform de geijkte multidisciplinaire revalidatie nomenclatuur die beschikbaar is.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Dit verloopt via de pneumoloog (die het revalidatieschema bespreekt) en de artsen van fysische geneeskunde.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner