UZA

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Op de afdeling longziekten van het UZA behandelen we patiënten met longaandoeningen zoals COPD en astma. Deze patiënten hebben vaak een verminderde algemene conditie en spierfunctie. Een deel van deze patiënten ervaart dan ook problemen zoals kortademigheid en vermoeidheid tijdens het dagelijks leven. Het revalidatieprogramma komt aan deze klachten tegemoet en zet in op het terug beter functioneren in het dagelijks leven alsook het omgaan met uw ziekte.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Het ambulante revalidatieprogramma binnen het UZA duurt 3 tot 6 maanden. De trainingssessies vinden twee- tot driemaal per week plaats. Na een eerste fase van 3 maanden wordt een tussentijdse evaluatie verricht waarbij uw fysieke en mentale gezondheid opnieuw in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen we gericht uw therapie bekijken en aanpassen indien nodig. Na 6 maanden vindt er een eindevaluatie plaats. Hierna wordt er samen met u gekeken naar een passend vervolg bij een kinesist in uw naaste omgeving. Wij blijven u in de loop van de tijd opvolgen want revalidatie stopt nooit!
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Behandeling van patiënten met een verminderde longfunctie (FEV1 <60%) of desaturatie bij inspanning kan plaatsvinden onder K30 nomenclatuur, wat betekent dat de patiënt slechts een beperkt aandeel heeft in de kosten van de revalidatie.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Patiënten worden eerst gescreend aan de hand van allerlei testen (o.a. vragenlijsten, longfunctie en krachttesten). Vervolgens wordt een consultatie bij de revalidatie arts (Dr. Raskin) gepland om de optimale revalidatiestrategie te bespreken.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

  Pre en post longtransplantatie

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug