UZA

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Op de afdeling longziekten van het UZA behandelen we patiënten met longaandoeningen zoals COPD en astma. Deze patiënten hebben vaak een verminderde algemene conditie en spierfunctie. Een deel van deze patiënten ervaart dan ook problemen zoals kortademigheid en vermoeidheid tijdens het dagelijks leven. Het revalidatieprogramma komt aan deze klachten tegemoet en zet in op het terug beter functioneren in het dagelijks leven alsook het omgaan met uw ziekte.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Het ambulante revalidatieprogramma binnen het UZA duurt 3 tot 6 maanden. De trainingssessies vinden twee- tot driemaal per week plaats. Na een eerste fase van 3 maanden wordt een tussentijdse evaluatie verricht waarbij uw fysieke en mentale gezondheid opnieuw in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen we gericht uw therapie bekijken en aanpassen indien nodig. Na 6 maanden vindt er een eindevaluatie plaats. Hierna wordt er samen met u gekeken naar een passend vervolg bij een kinesist in uw naaste omgeving. Wij blijven u in de loop van de tijd opvolgen want revalidatie stopt nooit!
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Behandeling van patiënten met een verminderde longfunctie (FEV1 <60%) of desaturatie bij inspanning kan plaatsvinden onder K30 nomenclatuur, wat betekent dat de patiënt slechts een beperkt aandeel heeft in de kosten van de revalidatie.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Patiënten worden eerst gescreend aan de hand van allerlei testen (o.a. vragenlijsten, longfunctie en krachttesten). Vervolgens wordt een consultatie bij de revalidatie arts (Dr. Raskin) gepland om de optimale revalidatiestrategie te bespreken.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

  Pre en post longtransplantatie

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner