Sint-Franciscusziekenhuis Heusden

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Tijdens de longrevalidatie worden de patiënten getest op uithouding en spierkracht. Gedurende een programma van 3 maanden worden ze intensief opgevolgd door de kinesitherapeut, waarna een herevaluatie volgt. Op het wekelijkse MDO worden de patiënten besproken en de vooruitgang opgevolgd.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Afhankelijk van de pathologie en de noden starten patiënten aan twee tot drie maal per week. Na drie maanden volgt er een hertesting waarna het vervolg van het programma wordt geëvalueerd. Indien nodig volgt er een nieuwe cyclus van drie maanden aan één maal per week. Afspraken over duur en frequentie worden steeds gemaakt in overleg met de patiënt en het hele team.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Afhankelijk van de pathologie komt een patiënt in aanmerking voor een E-pathologie of revalidatie onder een K-nomenclatuur. Indien dit niet van toepassing is komt de patiënt onder een courante pathologie. Er wordt steeds behandeld aan de gangbare tarieven van de mutualiteit.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Patiënten kunnen altijd vrijblijvend bellen voor informatie of een afspraak maken bij één van onze longartsen.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug