Sint-Franciscusziekenhuis Heusden

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Tijdens de longrevalidatie worden de patiënten getest op uithouding en spierkracht. Gedurende een programma van 3 maanden worden ze intensief opgevolgd door de kinesitherapeut, waarna een herevaluatie volgt. Op het wekelijkse MDO worden de patiënten besproken en de vooruitgang opgevolgd.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Afhankelijk van de pathologie en de noden starten patiënten aan twee tot drie maal per week. Na drie maanden volgt er een hertesting waarna het vervolg van het programma wordt geëvalueerd. Indien nodig volgt er een nieuwe cyclus van drie maanden aan één maal per week. Afspraken over duur en frequentie worden steeds gemaakt in overleg met de patiënt en het hele team.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Afhankelijk van de pathologie komt een patiënt in aanmerking voor een E-pathologie of revalidatie onder een K-nomenclatuur. Indien dit niet van toepassing is komt de patiënt onder een courante pathologie. Er wordt steeds behandeld aan de gangbare tarieven van de mutualiteit.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Patiënten kunnen altijd vrijblijvend bellen voor informatie of een afspraak maken bij één van onze longartsen.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner