Revalidatie- en Gezondheidscentrum (ReGo) - Jessaziekenhuis

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  We omkaderen de longpatiënt met een multidisciplinaire aanpak en beogen het individuele doel van de patiënt te bereiken door een motiverende aanpak in groep. Naast krachttraining en uithoudingstraining door de kinesitherapeut, geeft de ergotherapeut de nodige ondersteuning en tips bij ADL-activiteiten. Daarnaast zal de diëtiste en psycholoog samen met de patiënt de noden bekijken die zij binnen hun vakgebied kunnen aanpakken. De sociaal verpleegkundige brengt eventuele sociale problemen in kaart en tracht samen met de patiënt hiervoor oplossingen te zoeken.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Een longpatiënt die voldoet aan de criteria opgelegd door het RIZIV (FEV1<60% of bewezen desaturatie) kan 60 sessies in het acuut programma volgen. Elke sessie heeft een duur van maximaal 90 minuten. Na dit acuut programma, kan er ook nog een onderhoudsprogramma gevolgd worden van 104 sessies. In dit programma heeft elke sessie een duur van 60 minuten.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Het aandeel dat de mutualiteit terugbetaalt, zal rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd worden. Het aandeel dat ten laste is van de patiënt, zal aan deze gefactureerd worden.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  De patiënt kan navraag doen bij zijn of haar behandelend pneumoloog of rechtstreeks contact opnemen met het revalidatiecentrum ReGo op het nummer 011/337700.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug