Revalidatie- en Gezondheidscentrum (ReGo) - Jessaziekenhuis

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  We omkaderen de longpatiënt met een multidisciplinaire aanpak en beogen het individuele doel van de patiënt te bereiken door een motiverende aanpak in groep. Naast krachttraining en uithoudingstraining door de kinesitherapeut, geeft de ergotherapeut de nodige ondersteuning en tips bij ADL-activiteiten. Daarnaast zal de diëtiste en psycholoog samen met de patiënt de noden bekijken die zij binnen hun vakgebied kunnen aanpakken. De sociaal verpleegkundige brengt eventuele sociale problemen in kaart en tracht samen met de patiënt hiervoor oplossingen te zoeken.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Een longpatiënt die voldoet aan de criteria opgelegd door het RIZIV (FEV1<60% of bewezen desaturatie) kan 60 sessies in het acuut programma volgen. Elke sessie heeft een duur van maximaal 90 minuten. Na dit acuut programma, kan er ook nog een onderhoudsprogramma gevolgd worden van 104 sessies. In dit programma heeft elke sessie een duur van 60 minuten.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Het aandeel dat de mutualiteit terugbetaalt, zal rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd worden. Het aandeel dat ten laste is van de patiënt, zal aan deze gefactureerd worden.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  De patiënt kan navraag doen bij zijn of haar behandelend pneumoloog of rechtstreeks contact opnemen met het revalidatiecentrum ReGo op het nummer 011/337700.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner