Paramedische Praktijk De Driehoek

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Opstellen van een revalidatieprogramma bestaande enerzijds uit het gedeelte onder supervisie in de praktijk en anderzijds adviezen voor beweging in de thuissituatie. Een trainingsprogramma bestaat uit combinatietraining (cardio + kracht) en indien aangewezen IMT, drainage technieken, mobilisaties, ... . Hartfrequentie, tensie en saturatie worden opgevolgd. Op regelmatige basis worden de programma’s aangepast.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Afhankelijk van de noodzaak, de opties en voorkeuren van de patiënt en de mogelijkheden op vlak van terugbetalingen kan dit gaan van 1-3x/wk met een tijdsduur van 60’ training waaronder 30’ persoonlijke aanwezigheid van de therapeut en de andere 30’ steeds controle en mogelijkheid tot hulp bevragen. Na enige tijd wordt er gestreefd naar het verminderen van de wekelijkse frequentie om de patiënt zo zelfredzaam mogelijk te maken en te streven naar het zelf onderhouden van de patiënt. Controle om de x aantal tijd, te bepalen met de arts en patient
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Onder terugbetalingstarieven van mutualiteit en eventueel hospitalisatieverzekering
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Veelal ontvangt de patiënt een voorschrift van de specialist of huisarts, waarna de mogelijkheden aan de patiënt in de praktijk toegelicht worden
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug