Paramedische Praktijk De Driehoek

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Opstellen van een revalidatieprogramma bestaande enerzijds uit het gedeelte onder supervisie in de praktijk en anderzijds adviezen voor beweging in de thuissituatie. Een trainingsprogramma bestaat uit combinatietraining (cardio + kracht) en indien aangewezen IMT, drainage technieken, mobilisaties, ... . Hartfrequentie, tensie en saturatie worden opgevolgd. Op regelmatige basis worden de programma’s aangepast.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Afhankelijk van de noodzaak, de opties en voorkeuren van de patiënt en de mogelijkheden op vlak van terugbetalingen kan dit gaan van 1-3x/wk met een tijdsduur van 60’ training waaronder 30’ persoonlijke aanwezigheid van de therapeut en de andere 30’ steeds controle en mogelijkheid tot hulp bevragen. Na enige tijd wordt er gestreefd naar het verminderen van de wekelijkse frequentie om de patiënt zo zelfredzaam mogelijk te maken en te streven naar het zelf onderhouden van de patiënt. Controle om de x aantal tijd, te bepalen met de arts en patient
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Onder terugbetalingstarieven van mutualiteit en eventueel hospitalisatieverzekering
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Veelal ontvangt de patiënt een voorschrift van de specialist of huisarts, waarna de mogelijkheden aan de patiënt in de praktijk toegelicht worden
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner