Kliniek Sint-Jan

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Respiratoire revalidatie in onze kliniek is een interdisciplinaire en patiëntgerichte behandeling die gericht is op het verbeteren van de kortademigheid en de inspanningstolerantie, maar ook op het verbeteren van de autonomie en de levenskwaliteit en op het bevorderen van herstel na ziekenhuisopname of operatie. Voorafgaand zullen een pneumologisch consult en een inspanningstest worden uitgevoerd om het revalidatieprogramma beter op de patiënt af te stemmen en in de beste veiligheidsomstandigheden te werken.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Sessies van ongeveer één uur aan twee keer per week. Een schema wordt opgesteld aan de hand van uw agenda.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Volgens de RIZIV-regels.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Na consultatie op de dienst pneumologie bij Dr. Hardy.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug