Kliniek Sint-Jan

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Respiratoire revalidatie in onze kliniek is een interdisciplinaire en patiëntgerichte behandeling die gericht is op het verbeteren van de kortademigheid en de inspanningstolerantie, maar ook op het verbeteren van de autonomie en de levenskwaliteit en op het bevorderen van herstel na ziekenhuisopname of operatie. Voorafgaand zullen een pneumologisch consult en een inspanningstest worden uitgevoerd om het revalidatieprogramma beter op de patiënt af te stemmen en in de beste veiligheidsomstandigheden te werken.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Sessies van ongeveer één uur aan twee keer per week. Een schema wordt opgesteld aan de hand van uw agenda.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Volgens de RIZIV-regels.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Na consultatie op de dienst pneumologie bij Dr. Hardy.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner