Kinesistenpraktijk Joris Lens

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Na intake wordt bepaald welk traject de patiënt dient te volgen. Er zijn vier trajecten mogelijk: 1. Kortademig --> respiratoire revalidatie (na afname van verschillende test; 6MWT, fietsproef, bepaling 1RM.... CAT, ...) wordt een individueel programma voor de patiënt uitgeschreven dat nadien in kleine groep wordt uitgevoerd onder begeleiding. 2. Gestoord bronchiaal toilet --> drainagetechnieken 3. Kortademigheid + gestoord bronchiaal toilet --> bronchiaal toilet + respiratoire revalidatie 4. Gestoord ademhalingspatroon --> normalisering ademhaling
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Revalidatie vindt 2 à 3 maal per week plaats gedurende 1 uur. Drainage is afhankelijk van de klachten 1 à 7 maal per week.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  De meeste patiënten hebben recht op een e-pathologie en krijgen revalidatie voor een groot gedeelte vergoed. Praat met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor deze classificatie.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Bespreek met uw huisarts of specialist (voornamelijk longartsen, cardiologen en thoraxchirurgen) of revalidatie aangewezen is voor u. Via doorverwijzing kan u bij ons terecht komen.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

  hyperventilatie

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug