Kinesistenpraktijk Joris Lens

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Na intake wordt bepaald welk traject de patiënt dient te volgen. Er zijn vier trajecten mogelijk: 1. Kortademig --> respiratoire revalidatie (na afname van verschillende test; 6MWT, fietsproef, bepaling 1RM.... CAT, ...) wordt een individueel programma voor de patiënt uitgeschreven dat nadien in kleine groep wordt uitgevoerd onder begeleiding. 2. Gestoord bronchiaal toilet --> drainagetechnieken 3. Kortademigheid + gestoord bronchiaal toilet --> bronchiaal toilet + respiratoire revalidatie 4. Gestoord ademhalingspatroon --> normalisering ademhaling
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Revalidatie vindt 2 à 3 maal per week plaats gedurende 1 uur. Drainage is afhankelijk van de klachten 1 à 7 maal per week.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  De meeste patiënten hebben recht op een e-pathologie en krijgen revalidatie voor een groot gedeelte vergoed. Praat met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor deze classificatie.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Bespreek met uw huisarts of specialist (voornamelijk longartsen, cardiologen en thoraxchirurgen) of revalidatie aangewezen is voor u. Via doorverwijzing kan u bij ons terecht komen.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

  hyperventilatie

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner