Zorgverleners over respiratoire revalidatie

Zorgverleners over respiratoire revalidatie

Respiratoire revalidatie in het ziekenhuis

Respiratoire revalidatie is op ziekenhuisniveau vaak als multidisciplinaire zorgverstrekking aanwezig, al dan niet met verschillende vormen van terugbetaling. Luister hieronder naar wat Prof. Wim Janssens van het UZ Leuven te vertellen heeft over revalidatie in België. Hij spreekt over drie grote knelpunten waar vandaag de dag aan gewerkt wordt om respiratoire revalidatie meer bekendheid te geven.

Ook Prof. Eric Derom van het UZ Gent benadrukt het belang van awareness. Dit is niet alleen van belang bij zorgverstrekkers, maar ook bij de patiënt. Op de lange termijn kan dit alleen maar de vraag naar respiratoire revalidatie doen groeien.