UZ Leuven

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Patiënten met een chronische longaandoening of acute ernstige longziekte met langdurige opname hebben vaak een verminderde algemene conditie. Ze zijn minder fysiek actief en ervaren heel wat moeilijkheden zoals kortademigheid of vermoeidheid door hun ziekte. Het UZ Leuven revalidatieprogramma komt aan deze klachten tegemoet en heeft als doel de patiënt terug beter te laten functioneren in het dagelijks leven. Het programma ondersteunt ook het herstel na een langdurige opname met longziekte. We steunen hierbij telkens op vijf pijlers. Naast de fysieke training sessies die uw conditie verbeteren, wordt ook aandacht besteed aan het correct gebruik van medicatie, aanpassing van voeding en levensstijl, aanpassingen die uw dagelijks leven vergemakkelijken en psychosociale aspecten. Het UZ Leuven revalidatie programma is gerenommeerd voor zijn internationaal wetenschappelijk onderzoek. Alle patiënten die instappen in het programma worden daarom regelmatig uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen aan de lopende studies.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Het ambulante revalidatieprogramma wordt enkel opgestart na een grondige individuele evaluatie. Het programma omvat aangepaste inspanningstraining, perifere en respiratoire spiertraining, ademoefeningen ter bevordering van sputumexpectoratie, voedingsadvies, instructie van inhalatie en zuurstoftherapie, rookstopbegeleiding, psychosociale begeleiding en ergotherapie. Het programma duurt minimaal 3 maanden aan een frequentie van 3 maal per week (ma, woe en vrijdagnamiddag tussen 13 - 16 uur). Elk van de sessies bestaat uit inspanningstraining, waarbij de patiënt een op maat gemaakt oefenschema afwerkt in groep (1 uur) en daarnaast ook een individueel contact met andere hulpverleners van het team (30 min). Met een evaluatie na 3 maand beslist het team of de patiënt nog baat heeft om het programma met 3 maanden te verlengen, aan een frequentie van 2 maal per week.  Na het afsluiten van het programma wordt samen met de patiënt een opvolgtraject uitgewerkt. 
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Patiënten met respiratoire aandoeningen kunnen in het UZ Leuven een revalidatieprogramma volgen onder de ‘Conventie voor Revalidatie van patiënten met ernstige respiratoire stoornissen’ (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) wanneer er voldaan is aan specifieke voorwaarden (FEV1 < 50% of DLCO < 50%). Dit maakt dat de behandeling van 60 sessies bijna volledig terugbetaald wordt. Indien een patiënt niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hij/zij wel degelijk baat hebben bij een revalidatie behandeling. Bij patiënten met een verminderde longfunctie (FEV1 < 60%) of zuurstoftekort bij inspanning, kan de behandeling onder K30 plaatsvinden waarbij de behandeling grotendeels terugbetaald wordt.  Transport naar het centrum moet door de patiënt zelf worden voorzien.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Gekende patiënten in UZ Leuven kunnen verwezen worden door hun longarts voor een interne evaluatie rond de mogelijke indicatie en opstart van het programma. (afspraak via 016/334116). Nieuwe patiënten worden altijd eerst gezien op de raadpleging longziekten bij Prof W. Janssens of Dr Stefanie Everaerts.(afspraak via 016/343116)
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug