UMC Sint-Pieter - Campus César De Paepe

  • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

    Chronische respiratoire aandoeningen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling

  • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

    Pneumoloog, Tabaccoloog, Verpleegkundige

Ga terug