Praktijk Werken

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Zowel alle respiratoire evacuatietechnieken voor sputum (AD, ADD, ACB,Postiaux,flutter, PEP),ademspiertraining,alles wat gevraagd wordt kan worden toegepast (bv Cuffassist).
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Volgens het voorschrijfgedrag van de arts en afhankelijk van de pathologie.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Wij zijn geconventioneerd. Dus volgens de richtlijnen van het RIZIV.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Als de longfunctie afwijkt . Als ze moeite hebben om sputum te evacueren. Als hun conditie zwak is. Als de inspanning beperkt wordt door dyspnoe. Allerlei moeilijkheden met ademhalen. Eender welke longaandoening.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

  Astma, hyperventilatie,acute aandoeningen

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug