Kissembeek

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Het doel van de revalidatie is het verbeteren van de inspanningstolerantie, het verhogen van de levenskwaliteit van de patiënt door hem zo zelfredzaam mogelijk te maken met als uiteindelijk doel de patiënt te re-integreren in hun sociale omgeving of eventueel hun beroepsmilieu. Bij COPD is revalidatie even belangrijk als het stoppen met roken en het nemen van geneesmiddelen.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Afhankelijk van de mogelijkheden op basis van E-pathologie, F-pathologie, klassieke M- nomenclatuur.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Terugbetaling volgens conventie.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug