GZA Sint-Augustinus

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Dit is ambulante respiratoire revalidatie.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Gedurende 6 maanden met frequentie 3x/week tijdens de eerste 3 maanden, nadien 2x/week gedurende volgende 3 maanden.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Nomenclatuur met REM geld.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Via consultatie pneumologie GZA St Augustinus (Dr A Debrock).
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

  Pre en postlongtransplantatie (na verwijzing vanuit transplantcentrum)

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug