AZ Monica Apra Revalidatie

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Het longrevalidatieprogramma is een multidisciplinair revalidatieprogramma. Dit wil zeggen dat zowel de longarts/revalidatiearts – kinesitherapeut – ergotherapeut betrokken zullen zijn in het opstarten en begeleiden van uw individueel behandeltraject. Indien nodig zal er ook nauw samen gewerkt worden met experten in andere vakgebieden zoals de diëtiste, psycholoog of maatschappelijk werker. Tijdens de longrevalidatie zal je je eigen lichamelijke beperkingen en mogelijkheden leren kennen waardoor het angstgevoel om inspanningen te leveren vermindert en je je dagelijkse leven weer kan opnemen. Door het leren doseren van activiteiten, het aanleren van de juiste ademhalingstechnieken, het verbeteren van spierkracht en je algemene conditie krijg je meer vertrouwen in het leven met een chronische aandoening. Ook zijn mensen met een goede conditie minder vaak ziek wat een positief effect heeft op je algemeen welzijn en bijgevolg je kwaliteit van leven.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  Het revalidatieprogramma is modulair opgebouwd. Individuele sessies: • Intake (kine – ergo) • Krachttest • Cardiotest Groep sessies (4-6 p): • Geïndividualiseerd krachtprogramma • Geïndividualiseerd cardioprogramma • Relaxatie/stretching/hydrotherapie Therapieduur: • 60-90 min per sessie • à rato van 2-3/week • minimum 3 maanden
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Voor de therapie is tussenkomst van de mutualiteit voorzien. U ontvangt maandelijks een factuur met uw persoonlijk aandeel.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Wanneer je medicatie, eventueel ook extra zuurstofgebruik op punt staat, maar je toch nog onvoldoende controle ervaart over de klachten en beperkingen die je longziekte met zich meebrengt, kan je samen met je arts bekijken of longrevalidatie kan opgestart worden. Starten in ons centrum kan na doorverwijzing van uw specialist pneumoloog/revalidatiearts met een geldig kinesitherapievoorschrift en een recente longfunctie- en inspanningstest. Praktisch: • Longfunctie- en inspanningstest: secretariaat longziekten 03/320 58 19 of longfunctiecd@azmonica.be • Revalidatie: secretariaat APRA 03/240 20 80 of apra@azmonica.be • Doe steeds gemakkelijke kleding aan en neem een flesje water mee. Ook voor de longfunctie- en inspanningstest. • Tijdens uw therapie mag u gratis gebruik maken van de parking onder het ziekenhuis. • Oefenzalen zijn uitgerust met zuurstof.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug