AZ Jan Palfijn Gent

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Bij ons kan u terecht voor ambulante fysieke cardio- en longrevalidatie.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  De frequentie van het revalideren is zo'n 3x/week.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Terugbetaling verloopt via de mutualiteiten. We bespreken dit gezamenlijk.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Er gebeurt een voorafgaande intake op basis waarvan we beslissen of u bij ons kan revalideren.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug