AZ Glorieux

 • Wat houdt het revalidatieprogramma in?

  Pneumologische revalidatie, aerobe training, krachttraining op maat , zo nodig met zuurstof.
 • Wat zijn de duur en frequentie van het revalidatieprogramma?

  We trainen 3 x per week, telkens 1uur. Onder begeleiding van een kinesitherapeut en ergotherapeut.
 • Hoe wordt het revalidatieprogramma terugbetaald?

  Volgens de geldende mutualiteit afspraken.
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor dit programma?

  Elke patiënt met klachten van kortademigheid( oa copd, longcarcinoom, covid, muco...) kan op voorschrift van een arts deze behandeling starten. Zo nodig zal een consultatie bij de pneumoloog voorzien worden, ikv mogelijk verhoogde terugbetaling van de revalidatie.
 • Welke patiënten kunnen bij ons revalideren?

  Chronische respiratoire aandoeningen, Na langdurige opname intensieve zorgen, Pre en post thoraxchirurgie, Pre en post oncologische behandeling, Na langdurige COVID-opname

 • Welke zorgverleners zijn aanwezig?

  Pneumoloog, Kinesitherapeut, Tabaccoloog, Verpleegkundige, Diëtist, Ergotherapeut, Cardioloog, Fysisch geneesheer, Psycholoog, Sociaal werker, Allgemeinmedizinerin

Ga terug