UZ Brussel

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Er wordt aan fysieke revalidatie gedaan onder leiding van kinesisten gespecialiseerd in revalidatie op de afdeling cardiale revalidatie (Polikliniek UZ Brussel (zone C) Niveau +1, Route 711 en 712). Het trainingsprogramma wordt opgesteld op maat van de patiënt aan de hand van een cardiopulmonaal inspanningsonderzoek en een 6-minuten wandeltest afgenomen onder leiding van een pneumoloog-revalidatiearts. Actieve rokers dienen eerst eerst een afspraak bij de tabakoloog te maken.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Er wordt gestreefd naar drie revalidatiesessies/week van ongeveer 1 uur te plannen in samenspraak met de kinesist.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Er wordt gewerkt met K30 nomenclatuur via fysische geneeskunde.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Afspraak met Dr Meysman Marc, pneumoloog-revalidatiearts.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue

Retourner