Koningin Elizabeth Instituut

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Behandeling op maat van de patiënt zowel voor ambulante revalidatie en residentiele revalidatie. Algemene doelstelling is het verbeteren van de fysieke gesteldheid en het leren omgaan met de aandoening. De beste uitkomst is voor iedereen anders. Een intake is voorzien door de verschillende therapeuten (arts, kine, ergo, sociale dienst, diëtist..) zodat wij in beeld hebben wat de patiënt kan, en wat hij verwacht. De long arts stelt samen met de andere specialisten een behandelplan op maat van de patiënt. De kinesisten begeleiden de patiënten tijdens de trainingen die gericht zijn op het uithoudingsvermogens , de spierkracht , de ademhaling technieken. De ergotherapeut leert o.a. de patiënt hoe hij de dagelijkse activiteiten van het leven op een efficiënte(r) manier kan uitvoeren, geeft mindfulness therapie. Gezonde voeding is essentieel bij chronische ziekte; de diëtist begeleidt ieder opgenomen patiënt voor het optimaliseren van de voedingspatroon. De psycholoog kan helpen met het praten over emoties en tips geven over hoe omgaan met de ziekte. Wanneer de patiënt in het KEI verblijft, staat 24 uur per dag verplegend personeel klaar. Zij zorgen ook voor het educatief luik mbv het correct gebruik van medicatie.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Ambulante therapie is mogelijk elke week namiddag, voor elk patiënt 2 à 3/week en duurt ongeveer een uur. Een programma van 3 maanden is geadviseerd. Een patiënt die in het KEI verblijft, krijgt dagelijks kinesitherapie, , ergotherapie, naast volgens noden educatie, diëtetiek, psycholoog,.. De therapieën worden verspreid in de dag. Ook zijn er voldoende rust momenten voorzien.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Met de K30 nomenclatuur, na overleg met de longarts en arts fysische geneeskunde.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Patiënten worden meestal verwezen door collega's long artsen, of door de huis arts. Een patiënt kan ook zelf een consultatie vragen bij de long-revalidatie arts voor evaluatie/ vragen stellingen of woont hij veraf, kan een telefonisch consultatie geregeld worden met de longarts. Telefoon nr secretariaat pneumologie: 058.221337
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner