Kinepraktijk REVANT

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  U kan bij ons terecht voor diverse respiratoire behandelingen zoals respiratoire revalidatie na ziekenhuisopname, na COVID-19, bij chronische aandoeningen (zoals COPD, ....). Ook voor andere respiratoire behandelingen zoals de behandeling voor hyperventilatie, behandeling van volwassen patiënten met slijmproblematiek en ook voor de behandeling van baby's en kinderen met luchtwegproblematiek, zowel acuut als chronisch, kan u terecht bij onze drie respiratoire kinesitherapeuten. Wij zorgen steeds voor een persoonlijke aanpak op maat van de patiënt.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  In samenspraak met de voorschrijvend arts en afhankelijk van de situatie.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Er wordt steeds terugbetaling voorzien via uw mutualiteit.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  U kan steeds contact opnemen voor een afspraak of indien u verdere informatie wenst. (Via contactgegevens) Behandeling steeds na op voorschrift van arts (huisarts, longarts, kinderarts, ...)
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

  Pediatrische respiratoire kinesitherapie

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner