Kine Sara Bernaert

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Het revalidatieprogramma wordt sterk geïndividualiseerd uitgewerkt volgens de noden, de hulpvraag en de mogelijkheden van de patiënt. Het traject wordt samen met de patiënt (en andere zorgverleners) besproken, uitgestippeld, geëvalueerd en bijgestuurd.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  De duur en de frequentie hangt sterk samen met de startsituatie en het doel, en zal dus ook individueel bekeken worden. Dit kan gaan van 1x/week tot 3x/week gedurende 3 tot 6 maanden of langer. In kader van opbouw fysieke fitheid zijn terugkom-/opvolgmomenten nadien mogelijk.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Volgens de M-nomenclatuur - eerstelijnskinesitherapie
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Hij of zij kan al een kijkje nemen op de website. Voor meer info kan er via e-mail of telefonisch contact opgenomen worden.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Après l'admission à long terme dans le COVID

  Dysfunctionele ademhaling/hyperventilatie/spanningsproblematieken

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner