Imeldaziekenhuis Bonheiden

Imeldaziekenhuis Bonheiden

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Longpatienten kampen vaak met kortademigheid bij inspanningen. Dit wordt soms opgelost door inspanningen te vermijden, maar hierdoor treedt er conditieverlies op waardoor het inspanningsvermogen verder achteruit gaat. Via ons multidisciplinair revalidatieprogramma willen we patienten helpen om uit deze neerwaartse spiraal te raken en het dagdagelijks functioneren te verbeteren. Onder begeleiding van onze kinesisten en ergotherapeut wordt er via trainingssessies gewerkt aan conditie-opbouw (verbetering van uithouding en spierkracht). Zo gewenst wordt er bijkomend rookstopbegeleiding voorzien en bij over- of ondergewicht kan er dieetbegeleiding voorzien worden. We geven u ook graag extra info over uw longaandoening, correct medicatiegebruik (correcte inhalatietechniek) en leren zo nodig technieken aan om het ophoesten van slijmen te bevorderen. Trainen kan met of zonder zuurstofsupplementen, afhankelijk van uw zuurstofsaturatie. Voor aanvang van het programma, na 3 maanden en na 6 maanden revalidatie vinden er functionele testen plaats (wandeltest, fietstest) en krijgt u een vragenlijst voorgelegd die peilt naar levenskwaliteit zodat we zicht krijgen op de evolutie van uw fysieke en mentale gezondheid. Deze resultaten worden opgevolgd door de longarts en arts Fysische Geneeskunde.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Het revalidatieprogramma in ons ziekenhuis bestaat uit 60 revalidatiesessies. De eerste 3 maanden wordt er 3x/week getraind, de 3 daaropvolgende maanden 2x/week. Een oefensessie duurt ongeveer 60-90 minuten. Na 6 maanden wordt er bekeken of u in onderhoud verder kan trainen bij een kinesist of in een fitnesscentrum in uw nabije omgeving of bij u thuis. In selecte gevallen kan in overleg met de longarts onderhoudsrevalidatie in ons ziekenhuis voorzien worden (1 oefensesie per week).
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Terugbetaling verloopt via de RIZIV-regels: K30-nomenclatuur (voorwaarden: ESW <60% of desaturatie bij inspanningen). Voldoet u niet aan deze terugbetalingsvoorwaarden dan wordt in overleg met de arts Fysische geneeskunde gezocht naar een alternatief.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Bent u longpatient en hebt u interesse in longrevalidatie, dan kan u steeds een afspraak maken voor een raadpleging bij Dr. T. Lauwerier of één van de andere longartsen en dit via het secretariaat Longziekten (015504609) of via de afsprakendienst van ons ziekenhuis (015505111). Op deze raadpleging kunnen we nagaan of u voor ons longrevalidatieprogramma in aanmerking komt en kunnen we u bijkomende praktische informatie verschaffen.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner