Groepspraktijk Dieter Dewitte

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  In onze groepspraktijk behandelen we patiënten met acute of chronische longaandoeningen, dit zowel bij kinderen als volwassenen. Onder begeleiding wordt het juiste traject gekozen om deze patiënten te behandelen. Meestal is dit een combinatie van ademhalingsoefeningen en fitheidstraining. Hier in onze praktijk volledig voor ingericht. Wij beschikken ook over een bijzondere beroepsbekwaamheid, goedgekeurd door het RIZIV
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Naargelang de noden van de patiënt wordt er een revalidatieprogramma gemaakt. Dit is op individuele basis en in samenspraak met de patiënt
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Alle behandelingen worden volgens de nomenclatuur terugbetaald. Deze praktijk is geconventioneerd en hanteert de basistarieven
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Behandelingen in onze praktijk worden voorgeschreven door je behandelende arts
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner