AZ Sint-Jan Brugge

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Longpatienten die voldoen aan de voorwaarden voor K30 revalidatienomenclatuur (longfunctietest ESW < 60% of desaturatie bij inspanning) kunnen in ons centrum terecht . 3x/week volgen ze op ambulante basis multidisciplinaire oefensessies. Enkele malen per jaar worden infosessies gehouden voor patient en familie, met interessante topics zoals medische info over de aandoening, medicatie, nut van ademhalingskine en ergotherapie, belang van voeding bij de longpatient. Voor patienten die niet voldoen aan de terugbetalingsvoorwaarden, wordt in samenspraak met de arts fysische geneeskunde gezocht voor mogelijk alternatief.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Elke oefensessie duurt 1 uur, gedurende 3x/week, en dit voor een duur van 6 maand (maximum 60 sessies) . Nadien is eventueel onderhoudsbehandeling 1x/week mogelijk, gedurende maximaal 2 jaar. Na de eerste 60 oefensessies worden de meeste patienten echter terugverwezen naar thuiskinesist of fitnesscentrum in de buurt.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Patienten dienen te voldoen aan de voorwaarden voor terugbetaling K30 nomenclatuur (longfunctietest ESW < 60% of desaturatie bij inspanning). 60 sessies worden aldus terugbetaald, per sessie betaalt de patient een persoonlijke bijdrage van ongeveer 3.7 euro.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Wil u weten of u als longpatient in aanmerking komt voor pluridisciplinaire longrevalidatie in ons centrum, maak dan best een afspraak via ons secretariaat
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner