AZ Maria Middelares

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Tijdens het programma train je, al dan niet met zuurstof, gedurende zes maanden tweemaal per week onder begeleiding van een gespecialiseerde kinesitherapeut. Daarnaast kom je in contact met een ergotherapeut en diëtist. Zij zoeken samen met de kinesitherapeut welke aanpassingen je kan doen waardoor je terug activiteiten kan doen die je belangrijk vindt, afhankelijk van je persoonlijke noden.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  covid: 9 weken (2x/week) chronische respiratoire aandoening: 6 maanden (2x/week); nadien levenslang 1x/week
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Volgens de normen van de mutualiteit. Er wordt rekening gehouden met een verhoogde tegemoetkoming
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  ESW < 60% of elke covid patiënt
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner