AZ Jan Portaels

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Het revalidatieprogramma bestaat uit een combinatie van ademhalingsoefeningen, aerobe (interval)training en krachttraining. Er wordt getraind in kleine groepjes waarbij iedereen een individueel programma krijgt. Patiënten worden begeleid door een kinesist met specialisatie in respiratoire pathologieën. Indien nodig kan er extra zuurstof toegediend worden tijdens het trainen.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Patiënten komen 2 à 3 x per week gedurende een uur trainen.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  Meestal wordt gestart met 18 sessies op courante pathologie, nadien kan een Fa, Fb of E-pathologie aangevraagd worden indien U daar recht op heeft. De facturatie gebeurt via derdebetalerssysteem door het ziekenhuis.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  U kan bij ons terecht met een voorschrift van uw pneumoloog of huisarts met verwijzing voor respiratoire revalidatie.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner