AZ Groeninge Kortrijk

 • En quoi consiste le programme de revalidation?

  Het doel van deze ambulante sessies is het vergroten van de algemene kracht, verbeteren van uithoudingsvermogen maar vooral het verhelpen van de last tijdens taken van het dagelijkse leven. Om het makkelijk te verwoorden: het verbeteren van de kwaliteit van het leven. De behandeling bestaat uit kinesitherapie en ergotherapie.
 • Quelles sont la durée et la fréquence du programme de revalidation?

  Het pulmonaire revalidatieprogramma bevat 60 sessies die telkens een uur duren. Dit wordt opgebouwd in 2 fasen waarbij in de eerste fase gedurende 3x per week en in de tweede fase 2x per week wordt gerevalideerd.
 • Comment le programme de revalidation est-il remboursé ?

  De oefensessies worden terugbetaald conform de RIZIV-voorwaarden.
 • Comment puis-je savoir si je suis éligible à ce programme ?

  Opstarten met dit revalidatieprogramma kan enkel op verwijzing van de pneumoloog en na intake bij de revalidatiearts.
 • Patients

  Maladies respiratoires chroniques, Après une hospitalisation de longue durée, soins intensifs, Pré et post chirurgie thoracique, Pré et post traitement oncologique, Après l'admission à long terme dans le COVID

 • Professionnel de la santé

  Pneumologue, Physiothérapeute, Tabacologue, Infirmière, Diététicienne, Ergothérapeute, Cardiologue, Médecin, Psychologue, Travailleur social, Médecin généraliste

Retourner